top of page

PRIMA MATERIA

 

תכנית המשך להעמקה בתנועה ויצירה

תחילת לימודים: אוקטובר 2023

ימי שני | 09:00-16:00

״בהדרגה הם הבינו שלא את הזהב הקונקרטי הם מחפשים אלא את זהב הנפש, ואת ההתפתחות של הנפש לקראת קיום נעלה יותר.. יצירת הנפש את עצמה"

(רות נצר)

פ.jpeg

לשאלות, ראיון והרשמה:

052-8571888 (מירי סגן-כהן)

שריון מקום ומימוש הטבות של מועד ההרשמה מתקיימים בהינתן אישור טלפוני ובהסדרת התשלום

bottom of page