top of page
גם אנחנו לא מצליחים לנהל אורח חיים שכולו מקיים מבוקר עד ליל. לפעמים ערך אחד בא על חשבון השני, ואנחנו לא חיים באי-בודד אלא מתנהלים מתוך המציאות החברתית שאנחנו חלק ממנה.
 
לאחרונה לנוכח המודעות הסביבתית הגוברת לטביעת הרגל האקולוגית העצומה של טיסות, עלו לרשת מחשבוני טביעת רגל פחמנית, כדי שנוסעים יוכלו לקבל סדר גודל שווה ערך לנזק שנוצר. המגמה ההפוכה לתוספת הפחמן הזו היא שתילת עצים, שמפחיתים את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה ומעשירים את האוויר הנקי הזמין לנשימה ולחיים. 

זכינו שמתאפשר לנו לשתול עצים ולתחזק אותם כראוי. אנחנו מגדלים כאן יער מאכל ומנגישים לעוד ועוד אנשים את הכלים לעשות את בעצמם. כל ההכנסות של היער יוצאות על המשך תחזוקה, גדילה ופיתוח שלו ליצירת מערכת אקולוגית חזקה ויציבה, שתישאר גם לדורות הבאים.
 
לקיזוז פחמן דרך יער המאכל בית לחם הגלילית ניתן להעביר בנקאית:
יער המאכל בית לחם הגלילית
בנק דיסקונט (11)
סניף 198
ח-ן 147304840
 
bottom of page