top of page

מה זה יער מאכל?

במקור, שיטה לגידול מגוון מינים של מזון במערכת אחת המחקה יער טבעי, ולכן יציבה יותר לאורך זמן וחסכונית במשאבים.

אנחנו משתמשים במונח בהשאלה, ומטפחים ביער לא רק צמחי מאכל אלא גם צמחי מרפא, צל, נוי, עצים לטפס עליהם ולשחק, בריכה אקולוגית לשכשך בה, בעלי-חיים לאהוב ולהתפעל מהם.

מערכת של יער לא דורשת דישון או השקיה מלאכותיים, ועדיין יש בה המון חיים וצמיחה. ככה גם ביער מאכל, המטרה היא להגיע למצב בו היער מקיים את עצמו עד כמה שניתן. כך נוכל לחסוך במשאבים חיצוניים (מים, אנרגיה, דשנים, כסף, עבודה) ולתת למערכת להיות מוזנת מהמשאבים שכבר יש בתוכה - תהליך שבונה אותה כמערכת יציבה וחזקה לאורך זמן, מערכת בת-קיימא.


לשיטת החקלאות והגינון הזאת קוראים פרמקלצ'ר; המונח הוא הלחם בסיסים של המילים Permanent + Agriculture, חקלאות בת-קיימא, ובשנים האחרונות התחום התרחב מעבר לנושא הסביבה ועוסק גם בשיטות להתנהלות חברתית וכלכלית בת-קיימא, ולכן נקרא גם Permanent + Culture.

'יער מאכל' הוא תרגום ישיר למונח העולמי "Food Forest", אבל בגלל סדר הגודל הקטן לעומת יערות בארץ ובעולם, ובגלל שביערות מאכל רבים עוסקים לא רק במזון, השם הנפוץ הנוסף בארץ הוא 'חורשת תועלת'.העקרונות המנחים של תכנון והקמת יער מאכל, בראשי פרקים, הם הדאגה לבריאות וחיוניות הקרקע, ניהול מושכל של מקורות המים, וכן יצירת מגוון וביסוס מערכות יחסים מועילות בין הצמחים השונים ושאר האלמנטים במערכת.בעשר השנים האחרונות תוכננו והוקמו בארץ עשרות יערות מאכל מהגליל העליון (אזור קיבוץ הגושרים) ועד לנגב (באר שבע). כל יער והמטרות שלו, אם פרטיות או ציבוריות, למשל נוי וצריכה עצמית, מכירת תוצרת, מחקר והדרכה, חינוך אקולוגי, חיזוק הקהילה המקומית ויצירת מקום נעים וחיובי למפגש, מודל תעסוקה לאוכלוסיות בסיכון, ריפוי בעיסוק, אירוח ותיירות, והרשימה מתארכת ומתעדכנת משנה לשנה. יש בארץ גופים שתומכים בהקמת יערות מאכל ציבוריים, כמו  קק"ל, קרן יד הנדיב, משרד החקלאות ורשויות מקומיות רבות, ביניהן רשויות גדולות מפורום ה-15, המזמינות תכנונים והקמות ליערות מאכל ציבוריים, ולעיתים אף מסבסדות לתושביהן קורסים להכשרת הקהילה, לתמוך את היער שיוקם.

bottom of page