top of page
מנהלת אדמיניסטרטיבית - אורה עשת בחנוף

אורה עשת בחנוף

קשרי לקוחות, הנה"ח ורכש

אמא לשלושה + אשכרה היתה פעם פונדקאית ! אוהבת אותנו למרות שבינתיים לא מסכימה לבוא לאף אחת מפעילויות היער, תואר שני בתקשורת, דולה, מקצוענית ברכש ובהמלצות, מבשלת, ולא יכולה שלא לסיים משימות

CEO - Yuli Betzer

יולי בצר

מייסדת, הדרכה ופיתוח

בכתב אחראית הנגשה תיווך וניסוחים, בעל-פה מהירה ואומרת 'ישר בפנים', תואר בפיתוח סביבתי וקיימות, א. פיתוח עסקי ויזמות, ניזונה מאוויר שמש וגירוי אינטלקטואלי, וחזקה כמו הכח הצנטרפטלי

CEO - Nitzan Betzer

ניצן בצר

מייסד, הדרכה ותפעול

מתכנן פרמקלצ'ר, ​​טייס קרב שאין שוחר שלום ממנו, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה ליוגה. איש עשייה בקטע מוגזם, סבור שכל משימה לוקחת '5 דקות', חובב מיקרואורגניזמים, תנועה והמצאת שמות

Team Member - Anat Zusman

ענת זוסמן

צוות ענקי היער

יערה.jpeg

יערה אבני

צוות ענקי היער

Team Member - Ela Kotler

אלה קוטלר

צוות ענקי היער

אלה, אלה

בכל דבר היא מעולה

קולית וקלילה

בונה בית וגם כפית

עם תושיה של שיפוצניק וגימור של אמנית

בהומור ופשטות היא מדברת ישירות

ותחרות כוחות-על איתה זה לא כוחות

Team Member - Dana Kogen

דנה קוגן

צוות ענקי היער

bottom of page