top of page
מנהלת אדמיניסטרטיבית - אורה עשת בחנוף

אורה עשת בחנוף

רוב הדברים

אמא לשלושה + אשכרה היתה פעם פונדקאית ! אוהבת אותנו למרות שבינתיים לא מסכימה לבוא לאף אחת מפעילויות היער, תואר שני בתקשורת, דולה, מקצוענית ברכש ובהמלצות, מבשלת, ולא יכולה שלא לסיים משימות

יולי רחב.png

יולי בצר

מייסדת, הדרכה ופיתוח

בכתב אחראית הנגשה תיווך וניסוחים, בעל-פה מהירה ואומרת 'ישר בפנים', תואר בפיתוח סביבתי וקיימות, א. פיתוח עסקי ויזמות, ניזונה מאוויר שמש וגירוי אינטלקטואלי, וחזקה כמו הכח הצנטרפטלי

CEO - Nitzan Betzer

ניצן בצר

מייסד, הדרכה ותפעול

מתכנן פרמקלצ'ר, ​​טייס קרב שאין שוחר שלום ממנו, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה ליוגה. איש עשייה בקטע מוגזם, סבור שכל משימה לוקחת '5 דקות', חובב מיקרואורגניזמים, תנועה והמצאת שמות

בזיליקום מג'יק-מאונטיין

רומי לינק
צוות הבית

YUV_6856_websize.jpg

ניצן ברמן

צוות הבית

רוזמרין

יהודה רותם
צוות חקלאות

YUV_6446-2_websize.jpg

אלישע ויסברד
צוות חקלאות

רון פישוב.png

רון פישוב

רכז אגרופורסטרי

נועה בר און.png

נועה בר און

אינסטגרם + קפה יער

אנונה גפנר

קידה תדהר
קפה יער

סיון סיני.png
עינבי.png
אביגיל מקבילי.png

סיון סיני שגלוב

קפה יער

ענבל סוננברג
ניהול קפה יער

אביגיל מקבילי
ניהול קפה יער

bottom of page