top of page
מנהלת אדמיניסטרטיבית - אורה עשת בחנוף

אורה עשת בחנוף

רוב הדברים

אמא לשלושה + אשכרה היתה פעם פונדקאית ! אוהבת אותנו למרות שבינתיים לא מסכימה לבוא לאף אחת מפעילויות היער, תואר שני בתקשורת, דולה, מקצוענית ברכש ובהמלצות, מבשלת, ולא יכולה שלא לסיים משימות

יולי רחב.png

יולי בצר

מייסדת, הדרכה ופיתוח

בכתב אחראית הנגשה תיווך וניסוחים, בעל-פה מהירה ואומרת 'ישר בפנים', תואר בפיתוח סביבתי וקיימות, א. פיתוח עסקי ויזמות, ניזונה מאוויר שמש וגירוי אינטלקטואלי, וחזקה כמו הכח הצנטרפטלי

CEO - Nitzan Betzer

ניצן בצר

מייסד, הדרכה ותפעול

מתכנן פרמקלצ'ר, ​​טייס קרב שאין שוחר שלום ממנו, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה ליוגה. איש עשייה בקטע מוגזם, סבור שכל משימה לוקחת '5 דקות', חובב מיקרואורגניזמים, תנועה והמצאת שמות

WhatsApp Image 2023-03-19 at 16.10.07.jpeg

מירי סגן כהן

ייעוץ לימודים

אייר.jpeg

אייר סמרי

צוות היער

YUV_6437_websize.jpg

שיר כהן

צוות היער

WhatsApp Image 2023-09-19 at 23.15.46.jpeg

גפן גונן
רכזת תחום - בית

יערה.jpeg

יערה אבני

צוות היער

גרגר פנמה (7)_edited.jpg

אור שיפטן

רכז תחום - יער

YUV_6446-2_websize.jpg

אלישע ויסברד
צוות היער

WhatsApp Image 2023-09-12 at 17.39.52.jpeg

יהודה רותם

צוות היער

bottom of page