ניצן בצר (34), עסק בהקמה וליווי של יערות מאכל ומרחבים אקולוגיים, בוגר קורס עומק ביערות מאכל של יער המאכל בקידרון וקורס PDC פרמקלצ'ר של 'חווה ואדם'. מדריך טיסה, בעל תואר שני בניהול מערכות חינוך בלתי-פורמאליות, ומורה ליוגה.

יולי בצר (32), מנכ"ל ושותפה BKind World LTD, מנחת מעגלי נשים (בוגרת 'בגוף אישה'), תואר ראשון בפיתוח סביבתי וקיימות מאונ' בן-גוריון, בוגרת תכנית העתודה לשלטון המקומי.

 הורים לשני ילדים, פרי ונובה (: