top of page
WhatsApp Image 2023-03-19 at 16.10.07.jpeg

מירי סגן כהן

ייעוץ לימודים

עוד מעט מירי

תספר כאן

על עצמה

מנהלת אדמיניסטרטיבית - אורה עשת בחנוף

אורה עשת בחנוף

קשרי לקוחות, הנה"ח ורכש

אמא לשלושה + אשכרה היתה פעם פונדקאית ! אוהבת אותנו למרות שבינתיים לא מסכימה לבוא לאף אחת מפעילויות היער, תואר שני בתקשורת, דולה, מקצוענית ברכש ובהמלצות, מבשלת, ולא יכולה שלא לסיים משימות

CEO - Yuli Betzer

יולי בצר

מייסדת, הדרכה ופיתוח

בכתב אחראית הנגשה תיווך וניסוחים, בעל-פה מהירה ואומרת 'ישר בפנים', תואר בפיתוח סביבתי וקיימות, א. פיתוח עסקי ויזמות, ניזונה מאוויר שמש וגירוי אינטלקטואלי, וחזקה כמו הכח הצנטרפטלי

CEO - Nitzan Betzer

ניצן בצר

מייסד, הדרכה ותפעול

מתכנן פרמקלצ'ר, ​​טייס קרב שאין שוחר שלום ממנו, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה ליוגה. איש עשייה בקטע מוגזם, סבור שכל משימה לוקחת '5 דקות', חובב מיקרואורגניזמים, תנועה והמצאת שמות

WhatsApp Image 2023-03-25 at 19.25.07.jpeg

דפני פרסי כורפה

צוות ענקי היער

YUV_6437_websize.jpg

שיר כהן

צוות ענקי היער

יערה.jpeg

יערה אבני

צוות ענקי היער

Team Member - Ela Kotler

אלה קוטלר

צוות ענקי היער

WhatsApp Image 2023-03-20 at 10.44.26.jpeg

קאיה צרפתי בך

צוות ענקי היער

bottom of page