ניצן בצר (33), מדריך טיסה במיל', עסק בהקמה וליווי של יערות מאכל ומרחבים אקולוגיים, בוגר קורס עומק ביערות מאכל של יער המאכל בקידרון וקורס PDC פרמקלצ'ר של 'חווה ואדם'. בעל תואר שני בניהול מערכות חינוך בלתי-פורמאליות, ומורה ליוגה.

יולי בצר (32), מנכ"ל ושותפה BKind World LTD, מנחת מעגלי נשים, תואר ראשון בפיתוח סביבתי מאונ' בן-גוריון, בוגרת תכנית העתודה לשלטון המקומי.

 הורים לשני ילדים, פרי ונובה (: