top of page

שאר ירקות
לימוד ערוגת הירק האקולוגית

בהדרכת חקלאי עשב לימון -
גלעד גורל ותמרה פיינשטיין

מחזור סתיו-חורף

ימי שני 09:00-15:00, 8 מפגשים
תאריך התחלה: 16.10.2023

הפרטים הגיעו אלינו, תודה, נחזור אליכם ביממה הקרובה (אלא אם זה סופ"ש ואז נחזור אליכם בתחילת השבוע)

לשאלות, ראיון והרשמה:

058-6719888

שריון מקום ומימוש הטבות של מועד ההרשמה מתקיימים בהינתן אישור טלפוני ובהסדרת התשלום

bottom of page