top of page

סיורים מתקיימים בימים אלו בתיאום מראש

ניתן ליצור קשר עם אורה ׳המלכה׳: 052-6901744
(היא הכתובת לסיורים ולכל דבר שמעניין אתכם ביער)

על יער המאכל בית לחם הגלילית

אהלן, אנחנו ניצן ויולי, ואנחנו מייצרים פיסת גן-עדן.

אנחנו מטפחים 8 דונם בבית לחם הגלילית לכדי מקום נעים ומקיים, שמהווה אבן שואבת למפגשים טובים בין אנשים, שנותן גג ליוזמות מבורכות ותרבות מקומית, שמהווה מרכז למידה לחקלאות בת-קיימא למתעניינים, שמייצר תעסוקה, מרפא ונחמה לעובדי הכפיים בו, שנותן פרי וירק לעמלים סביבו ולדורשי שלומו, שמבריא את האדמה ומהווה מערכת אקולוגית חיה ושמחה, שמעורר השראה ועושה נעים בלב.

איתנו מנהלים ומטפחים את המקום יום יום אורה אלה דנה וענת, ובחמש השנים מאז ההקמה עברו כאן עוד לפחות אלף זוגות ידיים אוהבות שהביאו איתנו את היום.

תודה שהגענו ליום הזה.

ליצירת קשר: 052-6901744
yaaractivity@gmail.com

  • Facebook
bottom of page