top of page

על יער המאכל בית לחם הגלילית

אהלן, אנחנו ניצן ויולי, ואנחנו מייצרים פיסת גן-עדן.

אנחנו מטפחים 8 דונם בבית לחם הגלילית לכדי מקום נעים ומקיים, שמהווה אבן שואבת למפגשים טובים בין אנשים, שנותן גג ליוזמות מבורכות ותרבות מקומית, שמהווה מרכז למידה לחקלאות בת-קיימא למתעניינים, שמייצר תעסוקה, מרפא ונחמה לעובדי הכפיים בו, שנותן פרי וירק לעמלים סביבו ולדורשי שלומו, שמבריא את האדמה ומהווה מערכת אקולוגית חיה ושמחה, שמעורר השראה ועושה נעים בלב.

איתנו מנהלים ומטפחים את המקום יום יום אורה אלה דנה וענת, ובחמש השנים מאז ההקמה עברו כאן עוד לפחות אלף זוגות ידיים אוהבות שהביאו איתנו את היום.

תודה שהגענו ליום הזה.

  • Facebook

תודה, התווספת לרשימה אצלנו

bottom of page