אהלן,
אנחנו ניצן ויולי, ואנחנו רוצים לייצר פיסת גן-עדן.
אנחנו מטפחים 13 דונם בבית לחם הגלילית לכדי מקום נעים ומקיים, שיהווה אבן שואבת למפגשים טובים בין אנשים, שייתן גג ליוזמות מבורכות ותרבות מקומית, שיהווה מרכז למידה לחקלאות בת-קיימא למתעניינים, שייצר תעסוקה, מרפא ונחמה לעובדי הכפיים בו, שייתן פרי וירק לעמלים סביבו ולדורשי שלומו, שיבריא את האדמה ויהווה מערכת אקולוגית חיה ושמחה, שיעורר השראה, שיעשה נעים בלב.
בואו תכירו, בואו להשתתף, מוזמנים באהבה.
ניצן ויולי
  • Facebook