top of page
מנהלת אדמיניסטרטיבית - אורה עשת בחנוף

אורה עשת בחנוף

רוב הדברים

אמא לשלושה + אשכרה היתה פעם פונדקאית ! אוהבת אותנו למרות שבינתיים לא מסכימה לבוא לאף אחת מפעילויות היער, תואר שני בתקשורת, דולה, מקצוענית ברכש ובהמלצות, מבשלת, ולא יכולה שלא לסיים משימות

יולי רחב.png

יולי בצר

מייסדת, הדרכה ופיתוח

בכתב אחראית הנגשה תיווך וניסוחים, בעל-פה מהירה ואומרת 'ישר בפנים', תואר בפיתוח סביבתי וקיימות, א. פיתוח עסקי ויזמות, ניזונה מאוויר שמש וגירוי אינטלקטואלי, וחזקה כמו הכח הצנטרפטלי

CEO - Nitzan Betzer

ניצן בצר

מייסד, הדרכה ותפעול

מתכנן פרמקלצ'ר, ​​טייס קרב שאין שוחר שלום ממנו, תואר שני בניהול מערכות חינוך, מורה ליוגה. איש עשייה בקטע מוגזם, סבור שכל משימה לוקחת '5 דקות', חובב מיקרואורגניזמים, תנועה והמצאת שמות

WhatsApp Image 2024-03-14 at 11.37.38.jpeg

כרמל יוגב
צוות הבית

WhatsApp Image 2024-03-17 at 09.25.38.jpeg

ניצן ברמן

צוות הבית

WhatsApp Image 2024-03-05 at 18.27.23.jpeg

נרי אהרוני גל
צוות חקלאות

אלישע.jpeg

אלישע ויסברד
צוות חקלאות

WhatsApp Image 2024-03-14 at 12.23.36.jpeg

נדב טרייבר

צוות חקלאות

WhatsApp Image 2024-03-17 at 10.22.39.jpeg

מורן פז ווקנין
ייעוץ לימודים

רון פישוב.png
עינבי.png
אביגיל מקבילי.png

רון פישוב
רכז אגרופורסטרי

ענבל סוננברג
ניהול קפה יער

אביגיל מקבילי
ניהול קפה יער

bottom of page