top of page

סיורים מודרכים מתקיימים בימים אלו בתיאום מראש

ניתן ליצור קשר עם אורה ׳המלכה׳: 052-6901744
(היא הכתובת לסיורים ולכל דבר שמעניין אתכם ביער)

על יער המאכל בית לחם הגלילית

קמפוס מחובר לקרקע - מרחב אקולוגי-חקלאי שמהווה מרכז ידע ותעסוקה, גג ליוזמות מבורכות ותרבות מקומית, אבן שואבת למפגשים טובים בין אנשים. היער מהווה מרפא ונחמה לעובדי הכפיים בו, פרי וירק לעמלים סביבו ודורשי שלומו, מערכת אקולוגית חיה ושמחה, מעורר השראה ועושה נעים בלב.

מטפחים את הקמפוס והיער צוות של 12 אישה ואיש, ועוד כ-60 מנחים ומורים המובילים או מלווים את תכניות הלימוד. בשש השנים מאז ההקמה עברו כאן לפחות עוד אלף זוגות ידיים אוהבות שהביאו איתנו את היום.

תודה שהגענו ליום הזה.

contact us: +972 - (0)52 - 6901744
yaaractivity@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page