top of page

הרצאות וסדנאות | עבור קבוצות והשתלמויות

 
סיור מודרך ביער | יולי בצר
סיור זו הפעילות הבסיסית שמתאים לשלב כמעט עם כל ביקור - ניתן להתאים לכל קהל, כל משך זמן, וניתן להגדיר אוריינטציה ייעודית לאופי הפעילות (כללית/סביבתית/כלכלית/חברתית)
 • סיור מלא: 90-120 דק'
 • סיור תמציתי: 60 דק'
 • הסבר בסיסי על היער והמקום (מתאים לפתיח של ימי פעילות עמוסי לו"ז): 20 דק'

סיור כללי
למי מתאים בדר"כ: קבוצות בעלות אופי תיירותי / העשרה כללית
נושאים:
 • מה זה יער מאכל (וחקלאות יער)
 • פרקטיקות נוספות של קיימות מעשית, ומקומות (ויערות) נוספים בארץ
 • הניהול החברתי והכלכלי של המקום (על רגל אחת)
 • הסיפור האישי, ההקמה ואתגרים בדרך
 • טיפים 'לקחת הביתה' - מה אפשר לעשות כדי להטיב עם המערכת האקולוגית הקרובה אלינו

סיור בדגש סביבתי
למי מתאים בדר"כ: קבוצות בעלות רקע / עניין סביבתי
נושאים:
 • סוקסציה
 • מגוון ביולוגי (כולל מיקרו-ביולוגיה)
 • ניהול מים
 • גידול אדמה
 • תחזוקת עשבייה
 • השוואה בין חקלאות וגינון קונבנציונאליים לחקאלות וגינון יער
סיור בדגש כלכלי
למי מתאים בדר"כ: יזמים, עצמאים בתחומי האימפקט, קרנות
נושאים:
 • כסף וקיימות, המגזר הרביעי
 • עלויות הקמה תחזוקה ופיתוח
 • אפיקי הכנסה
 • ההתייחסות לרכוש/נדל"ן/בעלות וההתמודדות עם הנגזרות של זה, התנהלות מול המדינה

 
סיור בדגש חברתי
למי מתאים בדר"כ: צוותי חינוך, עו"סים, הכשרות צוותים ומנהלים, ימי העשרה וגיבוש לחברות
נושאים:
 • תרגום והקבלה של הפרקטיקות ביער לעולם התוכן של קהילות ברות-קיימא, בתוך זה ארגונים צוותים וחברות
 • המחשה מעשית לערבות הדדית, עבודה עם שוני, ניהול, עצמאות וחוסן

הרצאות וסדנאות נוספות | יולי וניצן בצר

bottom of page