top of pageריכוז מידע עלויות והנחות 

תחילת לימודים: אוקטובר 2022

 • הקורס בהובלת איילת יקותיאל | ימי א' 09:00-15:30 (שלושה שיעורים בכל מפגש)

  • עלות: 8,300

  • הרשמה מוקדמת עד לתאריך 10.07.2022: 7,800

 • הקורס בהובלת ניקול מאהלר ונירה אבין | ימי ד' 17:00-21:30 (שני שיעורים בכל מפגש)

  • עלות: 6,400

  • הרשמה מוקדמת עד לתאריך 10.07.2022: 5,900

 • בהרשמה לשני קורסים, תינתן הנחה של 20% מהמחיר המלא של הקורס הזול מביניהם.

מסלולים 

bottom of page