top of pageריכוז מידע, עלויות והנחות 

תחילת לימודים: אוקטובר 2023

 • התכנית בהובלת איילת יקותיאל ומנחים שותפים | ימי א' 09:00-15:30 (שלושה שיעורים בכל מפגש)

  • עלות: 8,300

  • הרשמה מאוחרת (החל מ-28.8): 8,500

 • התכנית בהובלת ניקול מאהלר, נירה אבין ומנחים שותפים | ימי ד' 17:00-21:30 (שני שיעורים בכל מפגש)

  • עלות: 6,400

  • הרשמה מאוחרת (החל מ-28.8): 6,600

 • תכנית הבוגרים PRIMA MATERIA בהובלת איילת יקותיאל וניקול מאהלר | ימי ב׳ 09:00-12:45 (שני שיעורים בכל מפגש)​

  • עלות: 5,700​

  • הרשמה מאוחרת (החל מ-28.8): 5,900

 • מעבדה יוצרת בהובלת איילת יקותיאל, ניקול מאהלר ומנחים שותפים​ | ימי ב׳ 13:30-16:00 (למשתתפי PRIMA MATERIA בלבד)

  • עלות (של PRIMA MATERIA + המעבדה): 8,300​

  • הרשמה מאוחרת (החל מ-28.8): 8,500

 • השתתפות בשתי/שלוש תכניות: 20% על הזולה/ות מביניהן​

מסלולים 

bottom of page