top of page

מקבץ דוגמאות - מי גדל כאן ביער ?

היער, שעודו צעיר מאוד (5 שנים), משתרע על-פני 6 דונם ומכיל עצי מאכל (למעלה מ-150 מינים), עצי חלוץ (למעלה מ-30 פרטים), שיחי תבלין המשמשים גם להרחקת מזיקים (למעלה מ-200 פרטים) ומיני עצים, שיחים ועשבוניים שנותנים אי-אלו איכויות אחרות למערכת, כמו חיפוי הקרקע, או יצירת ביטחון תזונתי לדבורים לאורך כל השנה. מי שתול איפה כמה ולמה - אפשר ללמוד על קצה המזלג בסיור מודרך, או באופן מעמיק בקורס הפרמקלצ'ר השנתי.

bottom of page