top of page

רפואה שלמה

התכנית להחזרת הבריאות לציבור


ימי רביעי 09:00-15:00 | 17 מפגשים
תאריך התחלה: 15.02.22

הבריאות שייכת לכולנו.

אין אף גורם, מוסמך או לא מוסמך, קונבנציונלי או אלטרנטיבי, שמסוגל לקחת אחריות בלעדית לבריאות שלנו, חוץ מאיתנו.

מוזמנים לצלול ללמידה והתבוננות פנימה, במהלכה נוציא את הבריאות מהמחשכים אל המשפחות שלנו, אל מקומות העבודה ואל הקהילות שלנו.

הפרטים הגיעו אלינו, תודה, נחזור אליכם ביממה הקרובה (אלא אם זה סופ"ש ואז נחזור אליכם בתחילת השבוע)

לשאלות, ראיון והרשמה:

058-6719888

שריון מקום ומימוש הטבות של מועד ההרשמה מתקיימים בהינתן אישור טלפוני ובהסדרת התשלום

bottom of page