top of page

הלוח הזה מסונכרן ישירות עם הלו"ז אצלנו כל כמה דקות. בגדול, יש פעילויות שבועיות שחוזרות על עצמן - אלו בעיקר תכניות הלימוד השנתיות, ויש אירועים משתנים - אלו בעיקר הסופ"שים, שכל פעם זה משהו אחר. הפרטים על כל פעילות מופיעים בלחיצה עליה.

יותר נח להסתכל על זה בצג מחשב.

bottom of page