top of page

ימים פתוחים

מחלקת תנועה

 • 2.10.22
  2.10.22
  ההרשמה נסגרה
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
 • ההרשמה נסגרה
  יום פתוח בריאה
  יום פתוח בריאה
 • 23.6.22
  23.6.22
  הכרטיסים אזלו
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
 • 6.6.22
   6.6.22
  ההרשמה נסגרה
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
  יום פתוח לכל שלושת המסלולים
 • ההרשמה נסגרה
  מפגש חשיפה נוכחות אישה 27.02.21
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • ההרשמה נסגרה
  הסדרת תשלום המסלול להנהגת קיימות מעשית
 • הכרטיסים אזלו
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  מפגש חשיפה נוכחות אישה 18.10.2020
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • ההרשמה נסגרה
  מפגש חשיפה נוכחות אישה 06.09.2020
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  מפגש חשיפה נוכחות אישה 06.09.2020
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • ההרשמה נסגרה
  יער המאכל בית לחם הגלילית
  בואי להכיר אותי ולהרגיש מקרוב את הסגנון והאווירה של המפגשים
 • מפגש חשיפה מסלולי אביב של לימודי פרמקלצ'ר וגינון אקולוגי
  מפגש חשיפה מסלולי אביב של לימודי פרמקלצ'ר וגינון אקולוגי
bottom of page